DiGoknu 2016

NABÍDKA KULIS - PRODÁNO
Nabízíme nepotřebné kulisy: stěna 2500x1250 4ks, stěna 2500x1250 vč. dveří 2ks (celková delka stěny 7,5m, stěny jsou vyrobeny z osb desek vyztužené broušenými hranoly, barva šedá, včetně nerezových podpěr), dále látkový paravan 2500x1250 2ks (látka manšestr tmavě zelený, rám z kulatiny, nasazeno na kolečkovém podvozku)
Cena dle domluvy, kulisy jsou v Rožnově pod Radhoštěm, upřednostníme vlastní odvoz.
04.03.16


FOTOGRAFIE  Z DIVADELNÍHO KOJETÍNA
Zde jsou fotografie divadelní hry Frida z Festivalu Divadelní Kojetín.
Odkaz na veškeré fotografie z přehlídky je zde
29.03.15PŘEHLÍDKA DIVADELNÍ KOJETÍN 2015
23. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Divadelní Kojetín 2015 se bude konat 18. - 22. března 2015.
Stalo se již tradicí, že měsíc březen patří v Kojetíně amatérskému divadlu.
Koná se zde Přehlídka amatérských divadelních souborů - Divadelní Kojetín.
Jedná se o krajskou postupovou přehlídku, kdy odborná porota přehlídky doporučuje nejlepší inscenace na Celostátní přehlídku činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně, která je posledním stupínkem před možností představit svůj soubor na přehlídce v Hronově.
Programová nabídka je pro diváky vždy velmi pestrá a lákavá. Přehlídky se s pravidelností účastní známé a kvalitní divadelní soubory z celé Moravy.
Festival v Kojetíně si získal dobré jméno nejen v oblasti Střední Hané a Moravy, ale i v Čechách, o čemž svědčí hojná účast divadelních souborů z těchto regionů.
Kompletní program letošní přehlídky zde
08.03.15PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem divákům co přišli, všem co nás podpořili, všem účinkujícím hercům a hudebníkům, všem co nám pomáhali s přípravou festivalu. Myslíme si, že se letošní festival divadla vydařil. S radostí věnujeme částku 5000,- Kč Lékařům bez hranic na humanitární akce. Za to vám divákům ještě jednou děkujeme.
12.10.14 
PODPORA ORGANIZACE LÉKAŘI BEZ HRANIC
Při pořádání divadelní festivalu Bacha! Festival divadla 2014, jsme se rozhodli věnovat část výtěžku neziskové organizaci Lékaři bez hranic.
Médecins Sans Frontičres (MSF) jsou nezávislá mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje rychlou a profesionální zdravotnickou pomoc lidem postiženým válkami, epidemiemi a přírodními katastrofami či lidem vyloučeným ze zdravotní péče.
V zemích, ve kterých nefungují nebo zcela chybí jakékoliv zdravotnické struktury, poskytují MSF v nemocnicích, ve zdravotních střediscích či v mobilních klinikách primární a sekundární zdravotní péči, operují raněné, léčí podvyživené děti, léčí infekční a jiné, často opomíjené choroby, očkují, přinášejí mateřskou a porodní péči i psychologickou pomoc obětem násilí, školí místní personál a distribuují humanitární pomoc.
MSF rovněž přinášejí svědectví (tzv. témoignage) o situaci lidí v nouzi, příčinách krizí, které je ohrožují, překážkách bránících jejich zmírňování či odstraňování a o porušování mezinárodních dohod a lidských práv.
Organizace byla založena v roce 1971 skupinou francouzských lékařů a novinářů, kteří měli přímou zkušenost s hladomorem v Biafře. Za dobu své existence se proměnila v celosvětové hnutí. Jejím jádrem je 23 asociací, jejichž členy jsou zejména minulí a současní spolupracovníci organizace. Asociace kontrolují chod organizace a její rozhodování prostřednictvím volených správních rad. Humanitární projekty jsou řízeny z 5 operačních center, která jsou umístěna v Paříži, Bruselu, Amsterdamu, Barceloně a Ženevě.
MSF pracují ve zhruba 70 zemích světa, kde ročně pomáhají milionům pacientů a lidí v nouzi. V roce 1999 byla organizaci udělena Nobelova cena za mír.
11.09.14